Abuse Hold (Suistimale Tutunma)

Suistimale Tutunma her türlü suistimalin beden üzerindeki etkilerini kaldırmaya yönelik özel bir beden seansıdır. Suistimalin içinde kendi kendimizi yargılayarak yaptığımız ve para konusunda yarattığımız bize ve bedenimize hizmet etmeyen her türlü kötüye kullanma ve kullanılma da vardır. Suistimalin sadece fiziksel, cinsel taciz olmadığı bunun dışında kişiye varlığı ve bedeniyle ilgili çok farklı bir özgürlük tanıyan bir seanstır. Bu seansın alınabilmesi için ön hazırlık amacıyla “enerjetik temizlik ses kaydı”nın dinlenmesi gerekmektedir. Bu ön hazırlık ilk etapta kişinin bu konudaki bakış açılarını temizleyip bedene bundan sonra bu seansı almaya alan açmasıyla ilgilidir.

Danışanların Memnuniyeti